Seminář: Desatero pro správné řízení firmy v dnešní době aneb co byste měli vědět, pro efektivní řízení firmy v době krize

Jak řídit firmu v době krize? Co dělat, když bublající problém začíná nabývat rozměrů a hrozí výbuch? Lze tomu předcházet a jak poznat první varovné signály?

SkotakConsulting si Vás dovoluje pozvat na seminář Desatero pro správné řízení firmy v době krize pořádaný Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Můžete se těšit na následující speakery:

Petr Kořeň na téma: Finance, podnikové finance, cash-flow a plánování v době krize

René Skýpala na téma: Jednání s péčí řádného hospodáře, odpovědné řízení rizik firmy

Jaroslav Skoták na téma: Krizové řízení firem, Krizový management ve firmách

Všechny přednášky zahrnují příklady z praxe.

Občerstvení na místě.