Podnikové finance

Kvalitní zpracování financí je hlavní prioritou každého podniku. Podnikové finance se totiž zabývají nejen způsoby financování, ale také zobrazují samotný pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů. Finance podniku jsou vysoce likvidní a mají podobu hotovosti i vkladů na běžných účtech a je proto nutné umět správně rozhodovat o jejich investování a rozdělování. Hlavním cílem je pak zabezpečení platební schopnosti celého podniku.