Podnikové finance

Podnikové finance zpracovávám vždy ve dvou rovinách:

Jako součást jiných částí projektu, které ale mají nezbytnou souvislost a souvstažnost s výsledným dopadem na podnikové finance. Jedná se o vliv nákladů jednotlivých oddělení, rozbor a dopad změnových procesů do výsledků, jaké je požadované zlepšení na straně nákupu nebo na straně obchodu pro zajištění dostatečného příspěvku krytí apod.

A nebo jako součást samostatného projektu, začínající nastavením přesného manažersko-ekonomického výstupu P&L, analýza provozních financí (solventnost, likvidita, oběžné prostředky, pracovní kapitál), cash flow a treasury (struktura a tvorba, vlastní zdroje, cizí zdroje, pohledávky, závazky), reporting, ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, struktury kapitálu a využití zdrojů.

Vždy pracuji s jednotlivými dílčími náklady a příjmy, s dopadem do celkového kontextu celé společnosti a jejich specifickým zatížením.