Řízení firem v době krize aneb Na co byste měli dbát při efektivním vedení firmy v dnešní době

Komora PM si pro vás ve spolupráci se Skotak Consulting připravila sérii 3 přednášek, jejichž společným jmenovatelem je řízení firem v době krize.

V různých firmách vznikají různé problematiky.
Ale jedno mají společné – nejsou dílem náhody, avšak jsou kauzální – mají příčinu a následek.
A jedno naopak společné nemají – mohou vznikat z vnitřních příčin stavu společnosti, anebo z vnějších příčin, např. ovlivněním okolím, politikou, segmentem trhu, modernizací odvětví a řadou dalších.
A ač by se mohlo zdát (a bývá to tak často vnímáno), že vnitřní příčina je horší, opak je pravdou.
Vnější příčinu v „ruce nedržíte“, zatímco vnitřní ano.
My se však v průběhu našeho semináře od tří špičkových odborníků (Jaroslava SkotákaMartina Ježka a Karla Kralerta) pokusíme najít odpovědi na obě situace a ukázat jejich řešení.


Představíme, jak na situaci rychle reagovat, jak konat, jak se nebát dělat nepopulární kroky.