Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 můžeme znát i pod pojmem Industry 4.0. Tímto termínem označujeme moderní pokrokovou automatizaci výroby, kterou začaly používat německé vládní instituce. Číslo 4 zde konkrétně vyjadřuje čtvrtou průmyslovou revoluci, kterou charakterizuje plné prolínání informačních technologií s produkčními procesy.
Hlavním smyslem Průmyslu 4.0 je tedy jeho efektivní propojení s digitalizací, automatizací výroby, optimalizací procesů i robotizací. Cílem je implementovat jeho progresivní procesy nejen do výroby, ale i do logistiky, vědy, výzkumu, vzdělávání i trhu práce. I když je zřejmé, že hlavní roli v průmyslu zastává vždy člověk, právě Průmysl 4.0 se ve velké míře promítá do výroby a zažívá obrovský rozvoj.