Sales and Purchasing

Sales and purchasing jsou v obchodní společnosti dvě zcela propojené nádoby. V obou těchto pomyslných nádobách máme přes 22 let praxe. A to mimo jiné i na pozicích, jako je ředitel obchodu, nebo ředitel nákupu. Skrze prodej komodit uspokojujeme potřeby kupujících a firmě tak vyděláváme peníze a plníme obchodní cíle. Prodeje by však nebyly bez předchozích nákupů. Díky našim kontaktům jsme schopni učinit takové nákupy, abychom následně skrze prodeje maximalizovaly zisk.