Fúze společností

Jedním ze způsobů spojení je fúze společností. Ta je také možností, jak efektivně reagovat na stále se zhoršující ekonomickou situaci zapříčiněnou třeba právě pandemií koronaviru. Její princip závisí na dobrovolném spojení několika možných subjektů do jedné společnosti. Nejen fúze, ale také akvizice, jsou dnes běžnou součástí fungování trhu a do situace sloučení se dostávají i obrovské firmy.

Fúzí firma může řešit například dlouhodobé potíže, cílit na volné výrobní kapacity, také takto jedná z daňových důvodů, a kromě dalšího může usilovat i o získání nového know-how. Důvodů je mnoho, ale všechny mají jedno společné. Docílit mezi firmami dohody, která bude mít za cíl, že se jim bude dařit společně lépe.