Interim manager

Jako interim manager spolupracuji s výrobními, obchodními a konzultačními společnostmi. Obvykle se jedná o substituci vedoucího pracovníka po dobu jeho nepřítomnosti nebo při překlenutí mezi předchozím a novým pracovníkem. Zde pomáhám i při samotném výběru a zapracování do procesů, které současně navrhuji jako změnové, v souladu s plánem změn, které navrhnu a realizuji.

Interim manager v mém podání však poskytuji i v podobě projektového managementu, kdy připravuji procesní analýzu, vždy s následným návrhem změn, opatření a jejich implementaci do společnosti, u které jsem vždy zásadně účasten a považuji to za výhradní typ spolupráce. Implementace s mou účastí je vždy součástí nabídky.

Interim manager Superman

Interim manager v dočasné roli vedoucího pracovníka

Interim management doporučuji a i realizuji s kroky jako jsou školení v průběhu implementace, mentoring vedoucích pracovníků, dohledová a dozorová činnost po skončení projektu, účast na poradách, konzultační činnost pro strategické rozhodnutí a další.

Jako jeden z hlavních atributů kvalitního interim managementu a na který se úzce specializuji je automatizace ve všech procesech – od reportingů, přes automatizaci operations činností, nákupní a logistické automatizace až po prodejní a aftersales servis. To vždy s nápočtem úspor personálních a finančních.

Interim management doporučuji u všech činností, které jsou ve společnostech vnímány jako podstatné pro intenzivní nebo/a skokovou změnu.

Postup práce interim managera

 • Požadavky

  Definice problému, který si přejete vyřešit a stanovení očekávaného cíle.

 • Podpis smlouvy

  Přesné nastavení výstupů, časového rámce, požadované kvality, délky spolupráce a platebních podmínek.

 • Zpětná vazba

  Průběžná kontrola a  reportování výsledků práce, zejména s ohledem na nastavené cíle.

 • Výsledek

  Předání výsledné práce.