Project Management

Project management je nástroj pro navržení, implementaci a zavedení vybraného změnového nebo nově vytvořeného procesu do společnosti tak, aby se stalo v čase a ceně/rozpočtu, kterou si společnost stanoví a schválí před samotným zahájením. Jde tedy o implementaci v přesně daných a měřitelných mantinelech.

Základním stavebním kamenem pro úspěšnou cestu do cíle projektu je řízení nově vytvořeného projektového týmu, což je vždy jeden z prvních kroků, který ve společnosti realizuji. Vždy vybírám lidi motivované pro změnu. Tato jednoduchá věta ale skýtá jedno z největších úskalí a bývá klíčovým prvkem pro správnou realizace. Změna není vždy vítána, dokonce je někdy vysloveně nevítána uvnitř společnosti a tedy výběr lidí se podílet na této změně je vysoce citlivou záležitostí. Na konci cesty je cíl, ale už samotná cesta předurčuje splnění cíle v uvedených parametrech – v čase a v rozpočtu. A to vždy, jakožto projektový manažer řídím a dohlížím.