Lean Management

Lean management neboli štíhlé řízení se zaměřuje na zefektivňování činností firem a organizací ve všech jejích procesech. Jeho cílem je tak zvýšení výkonosti firmy a přidané hodnoty, zamezení zbytečného plýtvání nejen finančními prostředky, ale také času, materiálu a mimo jiné i lidských zdrojů.