Lean Management

Lean management přístup aplikuji hned od začátku prakticky u každého projektu. Jedná se prakticky o filosofii uplatňující se nejen v logistice, ale na všech střediscích společnosti. V konečném důsledku je nastavení systému Lean managementu jak stěžejním pilířem celé společnosti a vlastně i myšlení každého pracovníka.

Při výpočtech se zabývám především stránkou optimalizace, snížení nákladů, zamezení plýtvání a úspory ve všech procesech společnosti. Jedná se o procesní záležitost s prováděcími a kontrolními mechanismy na všech úrovních a stupních.