Mentoring

Mentoring je profesionální vztah dvou osob, ve kterém vám mentorovaným jako mentoři předáváme své zkušenosti, znalosti a schopnosti. Být mentorem znamená mít s učněm do jisté míry neformální vztah, který je založen na oboustranné důvěře. Tento krok je důležitý na cestě za efektivním budováním odborných dovedností. Celý proces mentoringu probíhá převážně přímo na pracovištích, kde současně dochází rovnou k předávání know-how v praxi.