Restrukturalizace společnosti

Restrukturalizace společnosti je disciplína, kterou se zabývám dlouhodobě a ve společnostech kromě návrhů následně restrukturalizace i realizuji. Častokráte se jedná o restrukturalizace dílčí, např. nákupních oddělení, které velmi často a ve společnostech obvykle nevnímají správně nastavení na strategický a operativní nákup.

Obvykle tyto části splývají. Nemají jasné zadání a mantinely a v denní operativě pak dokonce dochází k jejich celkovému potření rozdílu. Provádím nápočty objemu práce na jednoho pracovníka, z čehož dochází k redukci a snížení nákladů na nákupní oddělení. Následuje přesné, definované dělení na strategický a operativní nákup. Kde pak dochází k sekundárnímu příspěvku pro společnost, v rovině nově vyjednaných podmínek. Ať již v nákupní ceně nebo v zajištění lepšího financování od dodavatele.