Supply Chain Management

Přijde li řeč na Supply Chain Management (SCM), hovoříme vlastně o řízení dodavatelského řetězce. Ale co si pod tímto pojmem můžeme vlastně představit? Jedná se o proces, který zajišťuje koordinaci výrobků, služeb a financí a který se vztahuje k oblasti výroby a ke komunikaci s dodavateli. Hlavním cílem SCM je maximalizovat jeho hodnotu pro zákazníka a co nejefektivněji usilovat o způsoby řízení dodavatelských řetězců.