Supply Chain Management

  • Skladové hospodářství – skladové zásoby, obrátkovost skladu, nákupy průběžné a spotové, nastavení objednávkových automatů, roční jednání
  • Plánování výroby – prvovýroba, adjustace
  • Interní logistika – optimalizace skladových procesů, nápočty kapacit
  • Externí logistika a distribuce – řízení skladových zásob v řetězci – dodavatel – logistické centrum – prodejny – vlastní dopravci – zákazník, se zajištěním teplotního řetězce
  • Nákupní procesy v kontextu s logistikou – časování, metodika