Automatizace

Automatizace je v obecné rovině proces nahrazení lidské síly technickými zařízeními na opakující a stereotypní práci. Ve všech společnostech nebo projektech, obvykle jako sekundární činnost při analytické činnosti a návrhu změnových procesů připravuji automatizační procesy a návrhy v objednávkových systémech, obchodních procesech a především v logistické a výrobní části závodů.

Jedná se tedy o automatizaci výrobních procesů, automatizaci nevýrobních procesů a to v rovině automatizace komplexní nebo částečné.

Obvykle připravuji návrh a komplexní zadávací dokumentaci pro integrátora a výběrové řízení pro dodavatele jednotlivých dílčích částí, ale i celku.

Mluvíme o třech stupních, a to automatickém ovládání, automatické regulaci a automatickém řízení, s finálním automatickým řízením propojené na systém reportingu a kvalitativní hodnocení a vyhodnocování činnosti.