Automatizace

Automatizace je v obecné rovině proces nahrazení lidské síly technickými zařízeními na opakující a stereotypní práci. Ve všech společnostech nebo projektech, obvykle jako sekundární činnost při analytické činnosti a návrhu změnových procesů připravujeme automatizační procesy a návrhy v objednávkových systémech, obchodních procesech, a především v logistické a výrobní části závodů. Řešíme jak automatizaci výrobních procesů, tak i automatizaci nevýrobních procesů. Komplexně i pouze částečné.

Obvykle připravujeme návrh a komplexní zadávací dokumentaci pro integrátora a výběrové řízení pro dodavatele jednotlivých dílčích částí, ale i celku. Mluvíme o třech stupních, a to automatickém ovládání, automatické regulaci a automatickém řízení, s finálním automatickým řízením propojené na systém reportingu a kvalitativní hodnocení a vyhodnocování činnosti.