Sales and Purchasing

Sales and Purchasing, neboli obchodní část společnosti a nákup řeším vždy ve dvou rovinách:

1

Obchodní vazbu na produktovou část společnosti, content, nákup a logistiku, aby došlo k maximálnímu zefektivnění celého procesu, odstranění disharmonie mezi požadavky obchodu a možnostmi nákupu a logistiky v přesně determinovaném čase, maximální efektivnost procesů a nápočet objemové kapacity jednotlivých obchodníků vzhledem k budgetům, forecastům a specifičnosti jednotlivých klientů.

2

Samostatné zaměření na každého pracovníka sales departmentu, bez ohledu na souvstažnosti, zaměření na jejich činnosti, nastavení KPI, mentoring, spolujízda obchodních reprezentantů, vyjednávání obchodních podmínek, účast na jednáních, spolupráce na projektech, propojování s novými klienty, akviziční činnost, časový harmonogram a soustřední se na výkon, lektorská činnost a účast na poradách.

Z celé sales části pak vzniká dvojí výstup a implemetace, související se zaměřením na jednotlivce a procesní propojenost s dalšími departmenty.