Základní nastavení je zcela jednotné

10 800 Kč bez DPH/1 den

  • Cena obsahuje veškeré náklady all in, spojené s činností, bez ohledu na den v týdnu a roční období, tedy cena konečná.
  • Výjimkou jsou velké dojezdové vzdálenosti nebo práce v zahraničí, případně, pokud je v souvislostí s činností potřeba dokupovat speciální software apod.
  • Smlouva je definována na přesný projekt, při přesně definovaném počtu dní nebo s ohledem na postupné rozšiřování požadavků.
  • Fakturace 1 x měsíčně, splatnost 14 dní.
  • Při opakovaných zakázkách/smlouvách nebo doporučení 1+1 je cena smluvní na celý projekt.
  • Success fee.